Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

 • 19 Sep

  Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

  Gayrimenkul ve inşaat hukuku içerisinde birçok detay barından ve istisnaları olan geniş bir hukuki daldır. Hem Medenî Hukuk’un; mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek işlem ve ihtilâflarını; hem de yabancı yatırımcı ve bireyler için gayrimenkul edinim şekillerini belirlemektedir. MFS Hukuk & Danışmanlık olarak uzman inşaat ve gayrimenkul avukatı ekibimizle gayrimenkul ve inşaat hukuku alanında verdiğimiz hizmetler:

   

  Gayrimenkul İnşaat Avukatı Dava Vekilliği Hizmetleri;

  -Taşınmaz tazminatı davaları

  -Müdahalenin men-i davaları

  -İrtifak haklarının kurulmasına ilişkin davalar

  -İstihkak davaları

  -Ortaklığın giderilmesi davaları

  -İpotek davaları

  -Kamulaştırma davaları

  -Tapu iptal ve tescil davaları

  -Kira bedeli tespit davaları

  -Tahliye davaları

  -Şüfa davaları

  -Kat mülkiyeti uyuşmazlıkları

  -Kişiler arasındaki dava takibi

  -Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi

  İnşaat Gayrimenkul Avukatı Danışmanlık Hizmetleri;

  -Gayrimenkul finansmanı danışmanlığı

  -Gayrimenkul değerleme hizmeti

  -Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

  -Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi

  -Gayrimenkul satış ve kiralama

  -Yabancıların gayrimenkul edinme işlemleri için hukuki danışmanlık

  -Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri

  -İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

  -İpotek ve rehin tesisi işlemleri

  -İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması

  -Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması

  -Kira sözleşmelerinin denetlenmesi

  -Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık

  -Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

  -Satın alma vekilliği ve aracılık hizmetleri

  -Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere alım-satım analizleri

  -Yazılı ve sözlü danışmanlık

   

  Sayfamızı Paylaşın